como-participar

Normes per a l'enviament de comunicacions i tallers

S'invita, tant personal investigador com professionals de l'àmbit, a presentar propostes a les sessions de comunicacions, sempre que abordin la temàtica proposada pel Congrés, així com se cenyeixen als objectius específics marcats.

També es convida professionals o divulgadors a presentar propostes per impartir tallers, d'1 hora de durada com a referència, que permetin aportar als assistents coneixements sobre metodologies, eines o recursos per treballar o engegar projectes relacionats amb els objectius de l'esdeveniment.

Com participar-hi?

Instruccions per a l'enviament de comunicacions

La presentació de les comunicacions es podrà presentar en forma de resum o article per a la posterior proposta de publicació a la revista Mapping.

Si se presenta com un resum:

 • Extensió màxima de 800 paraules.
 • Com que es tracta d'un esdeveniment de dimensió internacional, s'acceptaran resums en portuguès, èuscar, espanyol o anglès.
 • Seleccionar el número del tema de l'esdeveniment (1, 2, 3, 4, 5…).
 • La proposta de la presentació ha de seguir la plantilla següent: Resumen_NombreApellido_NumeroTema_es.docx
 • L'enviament de les propostes s'haurà de fer abans del 15 de juny en format Word o odt a través del correu geoeuskadi@euskadi.eusindicant a l'assumpte del correu: [JIIDE 2024-III geoEuskadi Kongresua]: Nom i cognom del 1r autor - Títol del resum_Nombre tema.
 • Si el resum és acceptat, es podrà presentar com a article.

Si se presenta com un article:

 • Si es vol, a més, es pot exposar el treball en un article per a la seva publicació a la revista Mapping, que es publicarà amb posterioritat a les jornades.
 • Seleccionar el número del tema de l'esdeveniment (1, 2, 3, 4 i 5).
 • La proposta de la presentació ha de seguir la plantilla següent: http://revistamapping.com/normas/.
 • L'enviament de les propostes s'haurà de fer abans del 15 de juny en format Word o odt a través del correu geoeuskadi@euskadi.eusndicant a l'assumpte del correu: [JIIDE 2024-III geoEuskadi Kongresua]: Nom i cognom del 1r autor - Títol de l'article_ Número tema.

Nota: Es pot presentar la comunicació en forma de resum i posteriorment presentar en forma darticle i en aquest cas el termini de presentació és el 30 de novembre.

Instruccions per a tallers

Els tallers són loportunitat per presentar un projecte, una bona pràctica o exposar un treball determinat amb la participació del públic. En el cas de participar-hi presentant un taller d'una durada màxima de 40 minuts, cal enviar una proposta incloent el resum, la finalitat i els objectius del taller, així com el públic al qual va dirigit i els autors.

 • La proposta de taller ha de seguir la plantilla següent: Taller_NombreApellido_es.docx.
 • L'enviament de les propostes s'haurà de fer abans del 15 de juny en format Word o odt a través del correu geoeuskadi@euskadi.eus, indicant a l'assumpte del correu: [JIIDE 2024-III geoEuskadi Kongresua]: Nom i cognom del 1r autor - Títol del taller.

En cas que la comunicació o taller sigui acceptada, el primer autor/a (o qui faci la sessió), disposarà d'un termini de 15 dies per formalitzar la seva inscripció a l'esdeveniment. Almenys una de les persones que aparegui com a autor/a de la comunicació/taller s'haurà d'inscriure i en cas de no estar inscrita no constarà la feina i no es podrà defensar o exposar. El certificat només s'emetrà a nom de la persona(es) inscrita(es) que hi participin i exposin la seva comunicació/taller.

Un cop rebuts els treballs no s'hi permeten modificacions substancials.

Instruções para expositores

As empresas ou organizações interessadas em participar na área de interação com os participantes do evento devem escrever para geoeuskadi@euskadi.eus para conhecer os detalhes de como expor um estande.

pie-banners

geoEuskadi
Gobierno Vasco
IDEE
Govern d'Andorra
DG de Territorio Portugal